ban
Sokudo Esports logo
TBD
TBD
ban
COFFEIN Esports logo
TBD
TBD
ban
Sokudo Esports logo
TBD
TBD
ban
COFFEIN Esports logo
TBD
TBD
ban
Sokudo Esports logo
TBD
TBD
ban
COFFEIN Esports logo
TBD
TBD
pick
Sokudo Esports logo
TBD
TBD
pick
COFFEIN Esports logo
TBD
TBD
ban
Sokudo Esports logo
TBD
TBD
0
Sokudo Esports logo
COFFEIN Esports logo
0