played wins losses lives tiebreaker round dif
1.
Storytime logo
Storytime
7 6 1 5 21 22
2.
Zero Risk logo
Zero Risk
7 6 1 5 20 26
3.
ex GodlyOnes logo
ex GodlyOnes
7 5 2 4 21 11
4.
Oni Esports Red logo
Oni Esports Red
7 5 2 4 20 20
5.
Ascension X logo
Ascension X
7 5 2 4 16 15
6.
Beer Pressure logo
Beer Pressure
7 4 3 3 15 4
7.
F5 Esports logo
F5 Esports
7 4 3 3 15 1
8.
Not Weebs logo
Not Weebs
7 3 3 3 20 -5
9.
Rei Yu Gaming logo
Rei Yu Gaming
7 3 4 2 22 -10
10.
Army of Five logo
Army of Five
7 3 4 2 20 -10
11.
Nascentes Morimur Esports logo
Nascentes Morimur Esports
7 3 4 2 17 -1
12.
Ragnarok Esports logo
Ragnarok Esports
7 3 4 2 16 5
13.
Shaman eSports logo
Shaman eSports
7 3 4 2 15 -4
14.
Chaos Nation White logo
Chaos Nation White
7 3 4 2 13 7
15.
Barrage logo
Barrage
7 3 4 2 13 -1
16.
Made In Ohio logo
Made In Ohio
7 2 4 2 16 -7
17.
Thug Shakers logo
Thug Shakers
7 0 6 0 16 -31
18.
Nokturns GG logo
Nokturns GG
7 0 6 0 15 -42